į viršų
Pokalbiai
RSS Kanalas
Facebook
Atsiliepimai
Kontaktai
Twitter
YouTube
Šiandien: 231 Vakar: 1156 Narių: 3397 Skelbimų: 409
Naujas skelbimasNemokamaiMano skelbimai (0)Bilietai

Savarankiška veikla internetu    ☆ |Išnuomojamas gražus vienvietis kambarys Elm Park r... - £70.00    ☆ |Savarankiška veikla internetu    ☆ |Išnuomojamas gražus vienvietis kambarys Elm Park r... - £70.00    ☆ |Savarankiška veikla internetu    ☆ |Išnuomojamas gražus vienvietis kambarys Elm Park r... - £70.00    ☆ |Savarankiška veikla internetu    ☆ |Išnuomojamas gražus vienvietis kambarys Elm Park r... - £70.00    ☆ |Savarankiška veikla internetu    ☆ |Išnuomojamas gražus vienvietis kambarys Elm Park r... - £70.00    ☆ |Savarankiška veikla internetu    ☆ |Išnuomojamas gražus vienvietis kambarys Elm Park r... - £70.00    ☆ |Savarankiška veikla internetu    ☆ |Išnuomojamas gražus vienvietis kambarys Elm Park r... - £70.00    ☆ |Savarankiška veikla internetu    ☆ |Išnuomojamas gražus vienvietis kambarys Elm Park r... - £70.00    ☆ |Savarankiška veikla internetu    ☆ |Išnuomojamas gražus vienvietis kambarys Elm Park r... - £70.00    ☆ |Savarankiška veikla internetu    ☆ |Išnuomojamas gražus vienvietis kambarys Elm Park r... - £70.00    ☆ |Savarankiška veikla internetu    ☆ |Išnuomojamas gražus vienvietis kambarys Elm Park r... - £70.00    ☆ |Savarankiška veikla internetu    ☆ |Išnuomojamas gražus vienvietis kambarys Elm Park r... - £70.00    ☆ |Savarankiška veikla internetu    ☆ |Išnuomojamas gražus vienvietis kambarys Elm Park r... - £70.00    ☆ |Savarankiška veikla internetu    ☆ |Išnuomojamas gražus vienvietis kambarys Elm Park r... - £70.00    ☆ |Savarankiška veikla internetu    ☆ |Išnuomojamas gražus vienvietis kambarys Elm Park r... - £70.00    ☆ |Savarankiška veikla internetu    ☆ |Išnuomojamas gražus vienvietis kambarys Elm Park r... - £70.00    ☆ |

Minimalios lėšos ( Kada turite teisę į minimalių lėšų apsaugą? ) (0)

  Įvairiomis pašalpomis, kurios priklauso nuo pajamų, teikiama finansinė parama žmonėms, kurių visos pajamos ir santaupos nesiekia nustatyto lygio. Remtinas asmuo turi turėti teisę gyventi Jungtinėje Karalystėje ir nuolat gyventi Jungtinės Karalystės teritorijoje, Meno saloje, N...

Bedarbio išmokos ( Kada turite teisę gauti bedarbio išmokas? ) (0)

Darbo ieškančio asmens pašalpa Norint gauti darbo ieškančio asmens pašalpą, reikia atitikti dvi nacionalinio draudimo įmokų mokėjimo sąlygas: * visų pirma, reikia būti įmokėjus 1 kategorijos įmokų už sumą, ne mažiau nei 26 kartus didesnę nei mažiausias pajamų dydis per v...

Šeimos išmokos ( Kada turite teisę gauti išmokas šeimai? ) (0)

Išmoka vaikui Išmokos vaikui yra piniginės išmokos, kurias gauti turite teisę, jei išlaikote vieną ar kelis vaikus iki 16 metų ar iki 20 metų, jei vaikas mokosi visą dieną (išskyrus universitetines ar kitas aukštojo mokslo studijas) ar lanko profesinio rengimo kursus. Įmokų mokėti ...

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų išmokos (0)

Kada turite teisę gauti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų išmokas? Neįgalumo išmoka Nelaimingų atsitikimų darbe ar profesinių ligų draudimo išmokas turite teisę gauti, jei susirgote ar tapote neįgalus po nelaimingo atsitikimo darbe arba jei sergate pripažinta profe...

Išmokos netekus maitintojo (0)

Kas turi teisę gauti išmokas netekus maitintojo? Laidotuvių pašalpos skiriamos vyrams ir moterims, kurių sutuoktinis mirė, arba kurių oficialus tos pačios lyties partneris mirė po 2005 m. gruodžio 5 d. Mokamos trijų rūšių laidotuvių pašalpos. Jos mokamos, jeigu mirusysis sutuokti...

Senatvės pensijos ir išmokos ( Jūsų teisė gauti senatvės išmokas visoje Europoje ) (0)

  ES nuostatos dėl senatvės pensijų taikomos tik valstybių pensijų sistemoms. Jos netaikomos įmonių, profesinėms ar privačioms pensijų sistemoms. Šiomis nuostatomis užtikrinama, kad: * kiekvienoje ES šalyje (taip pat Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ir Šveicarijoje),...

Senatvės pensijos ir išmokos ( Kaip galima gauti senatvės išmokas? ) (0)

Pensijų tarnyba turėtų pati atsiųsti prašymo formą likus keturiems mėnesiams iki Jūsų pensinio amžiaus pradžios. Šaltinis - Europos Komisija

Senatvės pensijos ir išmokos ( Ką apima? ) (0)

Visa bazinė valstybinės pensijos suma yra 102,15 GBP (113 EUR) per savaitę vienam asmeniui ir 163,35 GBP (180 EUR) per savaitę porai. Gaunama suma gali būti perskaičiuota atsižvelgiant į asmens aplinkybes. Šaltinis - Europos Komisija

Senatvės pensijos ir išmokos ( Kiek metų reikia būti mokėjus įmokas? ) (0)

  Vyrai ir moterys, kurių pensinis amžius prasideda nuo 2010 m. balandžio 6 d. arba vėliau, visą bazinę senatvės pensiją gauna, jei yra mokėję įmokas 30 metų. Jei valstybinės senatvės pensijos prašote bent 12 kalendorinių mėnesių vėliau, galite gauti vienkartinę nust...

Senatvės pensijos ir išmokos ( Kokie yra reikalavimai dėl įmokų mokėjimo? ) (0)

Įmokų mokėjimo metai yra finansiniai metai, kuriais darbuotojas uždirbo pakankamai pajamų, kad galėtų mokėti nacionalinio draudimo įmokas (National Insurance Contributions, NIC), buvo laikomas sumokėjusiu NIC arba šios įmokos buvo jam įskaitytos. 2011–2012m. pagal darbo sutartį dirbanc...

Senatvės pensijos ir išmokos ( Kada turite teisę gauti senatvės išmokas? ) (0)

Bazinė valstybinė pensija yra mokama valstybės. Ji priklauso nuo to, kiek metų mokėjote nacionalinio draudimo įmokas (National Insurance contributions, NIC) arba kiek metų per visą darbingą gyvenimą jos buvo Jums įskaitomos. Prašymą mokėti valstybinę senatvės pensiją galite patei...

Jūsų teisė gauti motinystės ir tėvystės išmokas visoje Europoje (0)

Nuostatos dėl koordinavimo taikomos motinystės išmokoms ir lygiavertėms tėvystės išmokoms. Tais atvejais, kai turite įvykdyti tam tikras sąlygas, kad įgytumėte teisę gauti išmokas, atsakinga institucija (šalies, kurioje esate apdraustas(-a), institucija) privalo atsižvelgti į laikota...

Kaip galima gauti motinystės ir tėvystės išmokas? (0)

Norint gauti išmokas, reikia pranešti darbdaviui apie ketinimą nedirbti dėl motinystės. Ne vėliau nei prieš 28 dienas turite pranešti darbdaviui datą, kada planuojate nustoti dirbti dėl gimdymo. Darbdavys gali pareikalauti, kad pranešimas būtų pateiktas raštu. Jūs taip pat turite pate...

Piniginės ligos išmokos ( Jūsų teisė gauti pinigines ligos išmokas visoje Europoje ) (0)

Nepriklausomai nuo to, ar tam tikroje vietoje gyvenate laikinai, ar nuolat, piniginės ligos išmokos (išmokos, kuriomis paprastai kompensuojamos dėl ligos prarastos pajamos) visada mokamos pagal šalies, kurioje esate apdraustas, įstatymus. Kai persikeliate į kitą Europos Sąjungos valstybe...

Piniginės ligos išmokos ( Kaip galima gauti pinigines ligos išmokas? ) (0)

Per pirmas septynias ligos dienas darbdavys neturi teisės prašyti medicinos pažymos, patvirtinančios, kad sergate. Jis gali prašyti savarankiškai užpildyti paties darbdavio pažymą arba SC2pažymą, kurios formą galima gauti bendrosios praktikos gydytojo kabinete arba Jungtinės Karalystės...

Piniginės ligos išmokos ( Ką apima? ) (0)

SSP išmokas darbdavys privalo mokėti ne daugiau nei 28 savaites per nedarbingumo laikotarpį. Jei pasibaigus laikotarpiui, per kurį išmoką ligos atveju privalo mokėti darbdavys, Jūs vis dar sergate, galite gauti įdarbinimo ir paramos pašalpą, kurią moka Užimtumo ir pensijų departamentas...

Piniginės ligos išmokos ( Įdarbinimo ir paramos pašalpa ) (0)

Įdarbinimo ir paramos pašalpa (Employment and Support Allowance, ESA) nustatyta 2008m. spalio mėn. Ja pakeista nedarbingumo išmoka (Incapacity Benefit) visiems naujiems gavėjams. Galite gauti ESA, jei esate nedarbingas dėl ligos ar neįgalumo, sergate ne trumpiau nei keturias dienas ir per ši...

Piniginės ligos išmokos ( Kada turite teisę gauti pinigines ligos išmokas? ) (0)

Darbdavio mokamas kasdienes išmoka ligos atvejus (SSP) galite gauti, jei dirbote pagal darbo sutartį ir: * sergate bent keturias dienas iš eilės (įskaitant savaitgalius, šventines dienas ir įprastas nedarbo dienas); ir * Jūsų vidutinis savaitės atlyginimas yra ne mažesnis už mažia...

Sveikatos priežiūra ( Jūsų teisė į sveikatos priežiūrą visoje Europoje ) (0)

Jei laikinai arba nuolat gyvenate kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje arba Šveicarijoje, Jūs ir Jūsų šeima galite naudotis viešosiomis sveikatos priežiūros paslaugomis toje šalyje. Tai nereiškia, kad gydymas visais atvejais yra nemokamas; ...

Sveikatos priežiūra ( Kaip galima naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis? ) (0)

Anglijos NHS bendrosios praktikos gydytojų, dantų gydytojų ir akių ligų gydytojų pavardės ir adresai paskelbti Nacionalinės sveikatos tarnybos paslaugų sąraše: http://www.nhs.uk/servicedirectories/Pages/ServiceSearch.aspx Atitinkamas Šiaurės Airijos gydytojų sąrašas paskelbtas: w...

Rekomenduojami skelbimai
Buhalterija Qualified Accountant
Elektrikas Londone
£100.00
Šaltai rūkyti kiaulienos gaminiai
Grindu betonavimas Vilniuje, betonavimo darbai
£3.00
Ieškau draugo
£123.00
Savarankiška veikla internetu
Buhalterio paslaugos kompanijoms ir privatiems asm...
Išnuomojamas dvivietis kambarys Gants Hill (rytų ...
Išnuomojamas gražus vienvietis kambarys Elm Park r...
£70.00
Pastatu vidaus ir isores reanovavimas